Structuur

*   De voorzitters van de werkgroepen maken deel uit van de werkgroep R.
** Projectgroepen vervullen specifieke taakopdrachten