Kaderrichtlijn Water

Overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas, 3e cyclus van de KRW (22-03-2022)


Het overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas (3e cyclus) is beschikbaar.
Het plan bestaat uit nationale/regionale beheersplannen en een overkoepelend deel.

Overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas, 3e cyclus van de KRW

Rapport over de coördinatie tussen de Hoogwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in het ISGD Maas (Update juni 2021)

De Staten en Gewesten die verdragspartij zijn van de IMC treffen krachtens artikel 9 van de richtlijn overstromingsrisico’s  (ROR) passende maatregelen om de tenuitvoerlegging van de ROR enerzijds en de Kaderrichtlijn Water  (KRW) anderzijds te coördineren...

Rapport over de coördinatie tussen de Hoogwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water

Brief overview of preliminary project results Nutriënts in Coastal Waters (DELTARES)

This study has been carried out on request of the International Meuse Commission and the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management with the goal to give insight in the total nitrogen and total phosphorus concentrations for the Dutch transboundary water bodies and the fresh, transitional, coastal and marine waters in 2027 for five different scenarios and compare these with the nutrient targets of the Water Framework Directive and the OSPAR Convention.

Brief overview of preliminary project results Nutriënts in Coastal Waters

Overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas, 2e cyclus van de KRW (22-12-2015)Het overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas (2e cyclus) is beschikbaar.
Het plan bestaat uit nationale/regionale beheersplannen en een overkoepelend deel.

Overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas, 2e cyclus van de KRW Aanspreekpunten raadplegen

Rapport over de coördinatie tussen de Hoogwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in het ISGD Maas

De Staten en Gewesten die verdragspartij zijn van de IMC treffen krachtens artikel 9 van de richtlijn overstromingsrisico’s  (ROR) passende maatregelen om de tenuitvoerlegging van de ROR enerzijds en de Kaderrichtlijn Water  (KRW) anderzijds te coördineren...

Rapport over de coördinatie tussen de Hoogwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water

Ontwerp van het overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas, 2e cyclus van de KRW (22-12-2014)

Het ONTWERP van het overkoepelend deel van het beheersplan voor het ISGD Maas (2e cyclus) is beschikbaar.
Het plan bestaat uit nationale/regionale beheersplannen en een overkoepelend deel.

Ontwerp overkoepelend deel beheersplan ISGD Maas (2e cyclus) Aanspreekpunten raadplegen

Raadpleging van het publiek


Alles over de voorlichting en raadpleging van het publiek (Kaderrichtlijn Water artikel 14).


 

Raadplegen

Overkoepelend deel van het beheersplan van het ISGD Maas , 1e cyclus van de KRW (22-12-2009)Het beheersplan voor het internationale stroomgebied van de Maas (1e cyclus) is beschikbaar.
Het plan bestaat uit nationale/regionale beheersplannen en een overkoepelend deel.

Overkoepelend deel beheersplan ISGD MAAS (1e cyclus)

Ontwerp van het overkoepelend deel van het beheersplan van het ISGD Maas , 1e cyclus van de KRW (22-12-2008)

Het ONTWERP beheersplan voor het internationale stroomgebied van de Maas (1e cyclus) is beschikbaar.
Het plan bestaat uit nationale/regionale beheersplannen en een overkoepelend deel.

Ontwerp overkoepelend deel beheersplan ISGD MAAS (1e cyclus)

Monitoringprogramma's (16-03-2007)


In 2005 hebben de Partijen bij de IMC op basis van de nationale/regionale toestandsbeschrijvingen  het rapport, in het kort getiteld: "Internationaal stroomgebieddistrict Maas – Analyse, overkoepelend rapport, Internationale Maascommissie, 2005", opgesteld. Dit is het resultaat van de internationale coördinatie binnen het internationale stroomgebieddistrict van de Maas. Dezelfde aanpak is gevolgd voor het opstellen van een rapport betreffende de coördinatie van de monitoringsprogramma's voor de toestand van wateren.

Rapport over de coördinatie van de monitoringsprogramma's

Toestandsbeschrijving, beginpunt van de Kaderrichtlijn (22-12-2005)

Richtlijn 2000/60/EG (KRW) werd op 23 oktober 2000 door het Europees Parlement aangenomen en trad datzelfde jaar in werking op 22 december. Doel van de richtlijn is om een meer samenhangend waterbeleid te stimuleren met de vaststelling van een Europees kader voor waterbeheer en waterbescherming per stroomgebiedsdistrict. In de eerste fase van de implementatie van deze kaderrichtlijn wordt gevraagd dat iedere Staat/Regio erop toeziet dat voor ieder stroomgebiedsdistrict op zijn grondgebied een toestandsbeschrijving wordt opgesteld.

Overkoepelend rapport Raadplegen

Kaderrichtlijn Water (23-12-2000)

Richtlijn 2000/60/EG (KRW) werd op 23 oktober 2000 door het Europees Parlement aangenomen en trad datzelfde jaar in werking op 22 december. Doel van de richtlijn is om een meer samenhangend waterbeleid te stimuleren met de vaststelling van een Europees kader voor waterbeheer en waterbescherming per stroomgebiedsdistrict.

De Richlijn 2000/60/EG