Verklaringen

Ministersverklaring van Luik

De voor het waterbeheer in het stroomgebied van de Maas en in het stroomgebied van de Schelde verantwoordelijke ministers zijn op 30 november 2001 onder voorzitterschap van de heer Michel Foret, minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu van Wallonië, in Luik bijeengekomen.
 

De verklaring van Luik lezen

Ministersverklaring van Namen

De voor de bescherming van de kwaliteit van de Maas verantwoordelijke ministers van Frankrijk, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en Nederland hebben op 19 maart 1999 in relatie met de Wereldwaterdag van 22 maart 1999 te Namen hun eerste Ministersconferentie over de bescherming van de Maas gehouden.

De verklaring van Namen lezen