De Internationale Maascommissie

De Maas ontspringt in Frankrijk, stroomt dan door België (Waals Gewest en Vlaams Gewest) en Nederland en mondt ten slotte uit in de Noordzee. Op dat traject stromen er zijrivieren uit Duitsland en Luxemburg in de Maas (zie kaart van het internationale stroomgebiedsdistrict).

De Internationale Maascommissie (IMC) is in 2002 ingesteld bij de ondertekening van het Maasverdrag (Verdrag van Gent). Doel van het Verdrag is het bereiken van een duurzaam en integraal waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Maas. Het verdrag is ondertekend door het Waals Gewest, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België en Luxemburg. Het Maasverdrag is op 1 december 2006 van kracht geworden.

De IMC heeft als belangrijkste taken: 
- het afstemmen van de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water,
- het afstemmen van de verplichtingen van de Europese richtlijn over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's en, 
- het geven van adviezen en aanbevelingen aan de Partijen voor het voorkomen en bestrijden van calamiteuze waterverontreiniging (waarschuwing- en alarmsysteem).

 

De Commissie vergadert één maal per jaar. Voor de voorbereiding heeft de IMC 5 permanente werkgroepen en enkele tijdelijke projectgroepen.

De IMC formuleert aanbevelingen en neemt beslissingen met eenparigheid van stemmen, kent een roulerend voorzitterschap en vergadert in drie werktalen (Frans, Nederlands en Duits). De IMC heeft 5 niet-gouvernementele organisaties (NGO's) als waarnemer erkend. Zij nemen deel aan vergaderingen.

De IMC heeft een permanent secretariaat in Luik, waar ook de meeste vergaderingen plaatsvinden. Voorzitter is momenteel mijnheer Jean-Paul Lickes (Luxemburg). Secretaris-generaal is de heer Jean-Noël Pansera  (secr@meuse-maas.be).